Centrale Examens starten over:
 

NIEUWS en TIPS:  
Veel succes tijdens de centrale examens !
Bel bij absentie met examensecretaris !

Zorg dat je mobiel bereikbaar bent !

Deze lichtkrant kun je ook thuis lezen op www.vavocollege.nl bij 'laatste nieuws' !

AGENDA: 

 

donderdag 9 mei Start Centrale Examens
woensdag 12 juni Uitslagdag 1e tijdvak
maandag 17 juni Start 2e tijdvak
vrijdag 28 juni Uitslagdag 2e tijdvak
woensdag 3 juli - 19:30 uur Diploma uitreiking
 
IN JE MAILBOX:

Inloggen systemen
Examenreglement/PTA

Enquête individuele docent
Erratum Examenreglement
Ziekte docent via mail