VAVO College / Privacy

Privacyverklaring

Het VAVO College gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Hieronder vertellen we hoe we dat doen.

Website

Op deze website houdt het VAVO College algemene bezoekgegevens bij. Met de resultaten daarvan kunnen we de inrichting van de website optimaliseren.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Het VAVO College maakt gebruik van cookies op haar websites en sociale media. Een cookie is een bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Wij gebruiken de cookies om de kwaliteit van onze website te verbeteren en om onze (onderwijs-gerelateerde) advertenties te personaliseren. Beeldmateriaal Het VAVO College besteedt haar uiterste zorg aan het beeldmateriaal op de website. Bij evenementen en schoolactiviteiten van het VAVO College wordt soms een foto door ons gemaakt, die op onze website of sociale media kunnen worden geplaatst. Het gaat daarbij steeds om algemene beelden (geen close-up) want daarvoor ia toestemming gevraagd. Als je alsnog bezwaar hebt tegen een foto op de website, stuur dan een bericht aan privacy@roc-teraa.nl.

Studenten

Als je bij het VAVO College komt studeren, hebben wij gegevens van je nodig. Hier lees je hoe dat precies gaat en wat wij met je gegevens doen. Alle persoonlijke gegevens die wij van je nodig hebben, worden zorgvuldig verwerkt volgens de geldende wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Persoonsgegevens die wij van je verwerken

Als je bij ons studeert, hebben voor verschillende doeleinden persoonsgegevens van je nodig. Dat gaat om: naw- en contactgegevens opleiding- en inschrijfgegevens stage- en BPV-gegevens gegevens over de studievoortgang bijzondere en gevoelige persoonsgegevens ICT-gegevens foto’s en videobeelden Wij verzamelen uitsluitend gegevens die nodig zijn voor de onderwijsovereenkomst die we met je afsluiten.

Waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken

Wij hebben jouw gegevens bijvoorbeeld nodig voor: het geven van studieadviezen; het komen tot een Onderwijsovereenkomst (OOK); het komen tot een Praktijkovereenkomst (POK); het afleggen van verantwoording aan DUO, de onderwijsinspectie en de accountant; het aanschaffen van leermiddelen; het geven van je opleiding (lessen, toetsen, voortgang, aanwezigheidsregistratie); het innen van vergoedingen, lesgelden; het verwerken voor alumni-doeleinden; het gebruiken en beheren van onze ICT-voorzieningen; het bekendmaken van onderwijs-gerelateerde activiteiten; het behandelen van geschillen; het maken van een toegangspas.

Wie jouw gegevens kunnen inzien

Onze medewerkers hebben toegang tot je gegevens waar dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Soms geven wij persoonsgegevens door aan derden. Dit gebeurt uitsluitend in het kader van de onderwijsovereenkomst, bijvoorbeeld: aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst; aan de overheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting; aan andere personen die je ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven. We sluiten een zogenaamde verwerkersovereenkomst af met bedrijven die wij inhuren om je persoonsgegevens te verwerken (denk aan applicaties in de cloud zoals N@tschool). Dit schrijft de wetgeving voor, en het geeft ons bovendien de middelen om ervoor te zorgen dat de verwerking op een veilige wijze plaatsvindt waarbij je privacy wordt gerespecteerd. Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan derden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van je gegevens en privacy serieus en nemen algemeen geaccepteerde passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij toetsen onze maatregelen voortdurend aan de eisen van de accountant. Ook stemmen wij deze onderwerpen samen met andere onderwijsinstellingen af. Zie voor meer informatie hierover: https://www.sambo-ict.nl/netwerken/informatiebeveiliging/

Bewaren en vernietigen

Wij vernietigen je persoonsgegevens als wij die niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij je gegevens verzamelden. Dit doen we zo snel als redelijkerwijs mogelijk, maar uiterlijk na twee jaar. Uitzonderingen hierop zijn die persoonsgegevens waarvoor een wettelijk verplichte bewaartermijn geldt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om de gegevens die wij over je verzamelen in te zien, te laten aanpassen of in sommige situaties te laten verwijderen. Daarvoor stuur je e-mail naar privacy (at) roc-teraa.nl. Wij reageren zo snel mogelijk op zulke verzoeken, maar uiterlijk binnen vier weken.

Vragen

Het VAVO College behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Mocht je vragen hebben over ons privacybeleid, stuur dan een e-mail naar privacy@roc-teraa.nl