HOME WAT IS VAVO PROFIELKEUZE LAATSTE NIEUWS VOOR OUDERS VOOR DECANEN ROC Ter AA CONTACT

 


Onderdeel van 

 

Voor (jong)volwassenen
VAVO staat voor Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en is voortgekomen uit de
moeder-mavo. Ook al is de leeftijd van onze studenten de laatste jaren gemiddeld gedaald, volwassenenonderwijs is nog steeds hard nodig. De regering heeft de mond vol van een leven lang leren. Als er één instituut is dat dat mogelijk maakt dan is dat het VAVO.

In het schooljaar 2009-2010 volgden 17.000 jongeren een opleiding in het VAVO. Slechts 1500 waren ouder dan 23 jaar. Zo'n 7000 jongeren haalden via het VAVO een vmbo-, havo- of vwo-kwalificatie. Dat laat zien hoe ontzettend belangrijk het VAVO is en hoe ontzettend die is veranderd sinds de tijd waarin die ooit als
moeder-mavo begon.

Er zijn zo veel mensen die tijdens de jeugd niet naar school willen. Als ze iets later dan toch tot het inzicht komen verdienen zij een tweede kans. Daarnaast onderzoekt de minster of de
kwalificatieleeftijd (leerplicht) moet worden verhoogd van 18 naar 23 jaar.

WERKLOOS? Haal Certificaten!
Voor sommige studies of beroepen is een certificaat van één of enkele vakken op HAVO of VWO-niveau nodig. VAVO biedt naast diploma's ook de mogelijkheid om officiële certificaten (deeldiploma's) te halen. Deze zijn officieel erkend en 10 jaar geldig om een diploma bij elkaar te sprokkelen.

 

GEZAKT? Toch je diploma?
Steeds meer gezakte leerlingen kiezen voor het VAVO om alsnog hun diploma te halen. Uit een
rondgang van de NOS blijkt dat twee van de drie instellingen voor volwassenenonderwijs een stijging verwacht van het aantal leerlingen.
bron: NOS

Versnelde examens is maatwerk

VAVO biedt studenten HAVO of VWO die gezakt zijn op vakken die met alleen een schoolexamen worden afgesloten, de mogelijkheid dit examen versneld opnieuw af te leggen. (let wel op de gemiddelde nieuwe eisen die voortaan gelden).

Hierdoor wordt het dan alsnog mogelijk om al bij aanvang van het schooljaar met het diploma door te stromen.

 

Direct online toegang
Cijfers, voortgang en het rooster kunnen via het
SchoolFitweb veilig worden geraadpleegd. Ook ouders, verzorgers en convenantscholen kunnen toegang krijgen tot deze webportal. Bij absentie worden ouders via een automatische mail op de hoogte gebracht.

De vakspecifieke informatie die nodig is bij de studie staat op de elektronische leeromgeving N@tschool. Via dit systeem kunnen studenten mentor en vakdocenten bereiken. Ouders/verzorgers kunnen per telefoon of e-mail de mentor of vakdocenten bereiken.

LINKS

- CITO.nl   
Eindexamen.nl

-
Profieltest.nl
- Het Portaal

INFORMATIE

- Boekenlijst HAVO - VWO
- Jaarplanning en CE-rooster
- Weekrooster en SE-rooster
- Veelgestelde Vragen

FORMULIEREN

- Overdrachtsformulier
Examenreglement PTA

- Reglementen ROC Ter AA
- Privacy

Brochure over het VAVO College

Klik om te kijken.